„Mindenben engedelmeskedem a férjemnek” – 100 éve esküdtek utoljára ezzel a mondattal hazánkban

1922 szeptember 12-én módosították a polgári esküvők kötelező szövegét, amiben korábban szerepelt egy mai szemmel nézve furcsa mondat. „Mindenben engedelmeskedem a férjemnek” – hangzott el a menyasszony fogadalmában. Ma 100 éve házasodunk e mondat nélkül. Mit jelent az engedelmesség, és mit hozott ez a változás a mai házasságokba? Ezeken a kérdéseken gondolkodtam kicsit - írta  meg Szűcs Boróka az egy.hu oldalán.

2022. szeptember 12. 08:15

28 éves, fiatalon házasodott és fiatalon elvált nőként határozott véleményem van arról, nekem mitől jó egy párkapcsolat, mitől jó egy házasság, és mi az, ami működésképtelenné teszi azt. Két ember szeretetkapcsolatában a legfontosabbnak azt tartom, hogy a felek kölcsönösen tiszteljék egymást, próbálják megérteni a másikat, és ami ugyanilyen fontos: önmagukat is. Őrizzék meg az intimitást, és valamilyen módon tartsanak fenn közös célokat, közös értékeket. Úgy tapasztaltam, ha ezek a törekvések találkoznak azzal a megmagyarázhatatlan érzelmi kötődéssel, amit szeretetnek vagy szerelemnek nevezünk, a közös szekér tolása nem kényszer, hanem mindennapi örömforrás lesz.

Az én felfogásom szerint a feltétlen, örök, és főként az egyirányú engedelmesség ebbe nem tartozik, nem is tartozhat, mert a kölcsönös bizalom és a szeretet jelenléte egy kapcsolatban szükségtelenné teszi azt, hogy engedelmeskednünk kelljen a párunknak. Az viszont bármelyik, egészségesen működő kapcsolatban előfordulhat, hogy egyik vagy másik fél igazodást, türelmet kér, azt, hogy valami úgy legyen, ahogy ő akarja, akkor is, ha párja még nem egészen érti vagy tudja, miért. Ahhoz, hogy az adott helyzetben alárendeljük magunkat a másik akaratának, bizalom és szeretet kell, mégpedig kölcsönösen.

Más ez azonban, mint amit száz éve még megköveteltek, hiszen a mai értelemben is elfogadható engedelmesség nem feltétlen, és nem egyirányú: adott helyzetben egy férfi is engedelmeskedhet egy nőnek, s természetesen a nő is a férfinak. De ketten egyenrangúak a kapcsolatban. Ezt pedig talán részben a száz évvel ezelőtti döntésnek is köszönhetjük.

Engedelmesség – egy szó, és ami mögötte van

Egykor a nőnek mindenben engedelmességet kellett vállalni – de tudjuk vajon, ez mit jelent?

A magyar nyelv értelmező szótára szerint az engedelmesség „emberi, jellembeli tulajdonság, más, felsőbb akarathoz való alkalmazkodási készség”, (…) „az ebből eredő magatartás valaki akaratának, intelmének, parancsának magfogadása, ill. teljesítése, végrehajtása; szófogadás”.

XXI. századi nőként semmi pozitívumot nem látok ebben. Látom viszont azt, hogy a régi esküvői szöveg alapján a férfi a nő életében egykor megtestesítette a „felsőbb akaratot”, és azt, hogy ezáltal akkora hatalom került a férfiak kezében, amivel könnyű volt visszaélniük. Épp ezért, számomra kifejezetten furcsa egy-egy régebbi szövegben, amikor egy személyleírásban a pozitív tulajdonságok között szerepel az asszonyi engedelmesség. Különösnek tartom, hogy a lányokat, sőt felnőtt nőket is ezzel a szóval dicsérték – s még furcsábbnak vélem azt, ha ma is megteszik ezt –, mert nehéz elképzelnem, hogy egy olyan kislány, akinek az engedelmesség a legjobb, leginkább kiemelhető tulajdonsága, miképp tud felelősségteljes érett nővé válni. Ahogyan azt is, hogy egy mindenben engedelmes nő hogyan tud igazi, megértő és megértett társa lenni férjének.

Mégsem ítélem el azt a társadalmat, amiben mindenben engedelmeskednem kellett volna a férjemnek, mert nem ismerem eléggé, és ha ismerném is, csak a mai agyammal tudnám megítélni. Valószínűleg voltak jó dolgok, amik ma nincsenek, és voltak szörnyűségek, amelyek miatt örülhetünk, hogy változott a világ. De azt nem tudhatjuk teljesen megfejteni, mit érzett 300 éve egy nő, vagy miképp szerette, tisztelte őt a férje, mert erről nincsen elég információnk.
Arról viszont igenis gondolkodhatunk, hogy a mi életünkben mit jelent engedelmesnek lenni.

Fotó: Fortepan/Jóna Dávid

Engedelmesség a kereszténység szóhasználatával

Furcsa kettősség, hogy míg a világ gondolkodása, s így az engedelmességről alkotott vélemény is változik, a hagyományos keresztény értékrendben nem negatívumként tartja számon. A gyakorló keresztények körében ma is hallhatunk a házastársi engedelmességről. Könnyű lenne azt mondani, ez pusztán a maradiságnak köszönhető, de talán máshol is kereshetjük az okokat.

A keresztény felekezetek házasságról alkotott elképzelése leginkább Szent Pál leveleire alapoz. Ő azt írta: „Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti”.

Tehát a bibliai iránymutatás, amelyben az asszonyi engedelmesség is gyökerezett, a férfiakra is komoly feladatot testált. Ráadásul – volt hitoktatóm, Borbáth Gábor szerint – ebben az idézetben szó sincs főnök-beosztott hierarchiáról, csak a szeretetből fakadó folytonos és kölcsönös áldozathozatalról, engedelmességről. „Pál a korra jellemző házassági viszonyokat átformálta azzal, hogy az asszony engedelmessége mellé a férfi teljes életáldozatát helyezi. Vagyis a férfinak meg kell tudnia halnia a feleségéért” – emelte ki Gábor.

Érthető és elfogadható számomra az engedelmességnek ezen megközelítése, annál is inkább, mert sok működő, sőt, kifejezetten jól működő keresztény családot ismerek. Ezekben a családokban nem éleződik ki az engedelmesség kérdése, és úgy gondolom, ha helyesen értelmezi egy házaspár Pál sorait, akkor el is kerülhető a konstans alá-fölé rendeltségi helyzet, ami nem tenne jót a házasságnak.

Ugyanakkor könnyű a bibliai sorokat félreérteni, így sajnos előfordulhat – elő is fordult sok esetben –, hogy a férfi visszaél hatalmával, s a nőnek mégis alá kell rendelnie magát. Mert bár Pál hangsúlyozza, hogy a férfi pedig Istennek engedelmeskedjen, ezt az engedelmességet Isten senkitől nem várja el olyan követelőzve, ahogy egyes emberek elvárták, rossz esetben elvárják ma is a házastársuktól.

Éppen ezért, bárhogyan is gondolkodunk az engedelmességről általánosan, bármiben hiszünk s bármilyen családból is származunk, mind örülhetünk annak a bizonyos 1922-es döntésnek.

Padlóra küldte a válás
A Sztárban sztár leszek! versenyzője az egész országot könnyekig hatotta. Snóbli Zoltán a kisfiával érkezett a stúdi...
Felgyorsult az idő?
Ugye mennyivel lassabban telnek az órák, ha valami olyat teszünk amihez nincs kedvünk, ezzel szemben például egy jóh...
A múlt terheit cipeljük
Korábbi hibáink visszahullanak a fejünkre. Hatalmas teherként nehezedik ránk mindaz, amit eddig csak a szőnyeg alá s...
Tragédiák sebeit gyógyítják be
Emberek életét változtatják meg, önbizalmat adnak és reményt egy új életre. Van, akinek egy szörnyű tragédia sebeit ...
Generációk öröklik a szépséget
Generációkon át örökölhető a szépség, és ez a sztárvilágban még inkább nyomon követhető. Ott van például Kandász And...
Tények délben teljes adás, 2022. szeptember 26., hétfő
SOKKOLÓ - Átrepült a szalagkorláton az autópálya másik oldalára és ott két másik autóval ütközött egy kocsi az M1-es...
Újabb borzasztó iskolai vérengzés, sok diákot gyilkolt le egy ámokfutó - Videó
A gyilkos ezt követően saját magával is végzett. 
Kádba fulladt egy 9 éves kisfiú
Az eszméletlen gyermeket a nagyapja húzta ki a vízből.
Keleten is egyre kevesebb lesz a csapadék
időjárás-jelentés, 2022. szeptember 26., hétfő, dél
Tények reggel teljes adás, 2022. szeptember 26., hétfő
TRAGÉDIA - Kizuhant az autójából és meghalt egy 56 éves sofőr Kiskunhalason, miután lerepült az útról és a kocsi pör...