Zsidó családtól kobozták el, kommunista vezetőhöz került, Gyurcsányék most eladják – az Apró-villa története

A Szemlőhegy utcai épület telekhatáránál gyakran egyeztetett a szomszéddal, Kádár Jánossal Apró Antal hírhedt kommunista káder. Az ötvenes években költözhetett be a családjával, a kilencvenes évektől itt él a Gyurcsány-család - írta a Mandiner.

2022. október 01. 15:07

Káderdűlő – így gúnyolták a kommunizmus évei alatt a Rózsadombot a pestiek. Az alapvetően a két világháború között kiépült terület hamar a felső középosztály és a pénzarisztokrácia előkelő lakónegyedévé vált, majd az 1950-es években a bekeményítő „munkáshatalom” elitje rendezkedett be az elegáns környéken.

Itt található a századfordulón még Rézmál dűlőként jegyzett Szemlőhegy utca, ahol Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc családja él a kilencvenes évek óta. Mint azt a bukott miniszterelnöktől tudjuk: a hírhedt Apró-villát eladják.

Az Ungváry Krisztián és Tabajdi Gábor által jegyzett, Budapest a diktatúrák árnyékában című kötetet kiegészítő honlapon olvasható tanulmány szerint a 42-es számú telken először 1887-ben van adat egy épületről, amit „Fellnerné Kurcz Ilka és érdektársainak” tulajdonaként jelez a korabeli helyrajzi térkép. Igaz, a területen ekkor még jórészt gyümölcsösök voltak és szőlőművelés folyt.

A frissen felparcellázott hegyoldalban az ingatlan szomszédai „Veigert J”. és „Schritt M”. voltak, de ezeken a telkeken akkor még épület sem állt.

A későbbi Apró-villa építési engedélye egy alápincézett, öt szobás (plusz konyha és veranda) földszintes nyaralóra szólt, 3,16 méteres belmagassággal.

Emellett egy kisebb favázas kerti házikót is létesítettek, ami a terv feliratai szerint „fáskamra”, „virágkamra” és „Schuppen” (dialektus jellegű német szó, jelentése: csűr). Később bővült a veranda, és további átépítésekre is sor került – a kilencvenes években egészen botrányos módon.

Egy 1919-i hagyatéki végzés alapján három fél birtokolta egyharmad-egyharmad arányban az épületet: Ruskai Károly színész, Kurtz Sarolta és Kubacska András főgimnáziumi tanár, majd 1936-ban minden tulajdonos eladta 25 ezer pengőért részesedését az akkor jól menő üzletembernek számító Sebestyén Aladárnak és nejének, Grönwald Rózának – olvasható Ungváryék tanulmányában.

Vészkorszak és megszállás

Sebestyén számos fontos beosztást vitt különböző cégekben, például igazgató volt egy ideig a Weiss Manfréd alapította Ferroglóbus Rt.-nél, egyúttal jelentős első világháborús kitüntetésekkel is rendelkezett. Ez azonban kevés volt – 1944-ben, a német megszállást követően, a Sztójay-kormány rendelkezései nyomán zsidó származása miatt elkobozták tőle az ingatlant.

A történészek szerint a villa története 1944 után egy ideig nehezen rekonstruálható, ám azt tudni lehet, hogy Sebestyén túlélte 1944-1945 vérzivataros éveit. Gál Éva várostörténész szerint annyi bizonyos, hogy az 1949-es és ’50-es telefonkönyvben Sebestyén Aladár újra szerepel a Szemlőhegy utca 42. lakójaként, vagyis holokauszt-túlélőként visszaköltözhetett az épületbe. Lakását azonban 1950 után biztosan el kellett hagynia: egy Szent István körúti bérlakásba költözött. (A Sebestyén-családra még visszatérünk!)

Miután a Rákosi Mátyás által fémjelzett rezsim kezdett alaposan berendezkedni, sorra érkeztek a környékre, illetve a számukra kiutalt ingatlanokba a magasabb szinten lévő kommunista funkcionáriusok. A Szemlőhegy utcai villát azonban csak 1952-ben államosították, ezt követően először kormány- illetve pártszabóság működött benne.

A tanulmány szerint 1958-ban eredeti bútorai már régen nem voltak meg, amikor az épület első emeletét Apró Antalnak, a minisztertanács akkori elnökhelyettesének, földszintjét a Legfelsőbb Bíróság elnöki tisztjéig jutó és koncepciós ügyekben hozott, halálos ítéletei miatt rettegett Jahner-Bakos Mihálynak és nejének utalták ki.

De ki volt Apró Antal? Az 1945-ös szovjet megszállást megelőzően aktív tagja volt az illegális kommunista mozgalomnak, a második világháborút követően pedig mintegy három évtizeden át megszakítások nélkül ott volt az állampárt (Magyar Kommunista Párt – MKP, Magyar Dolgozók Pártja – MDP, majd Magyar Szocialista Munkáspárt – MSZMP) vezető testületeiben.

Az 1956-os forradalomban először Nagy Imre mellé állt, ám november 1-jén már a Kádár-féle, a szovjet csapatokat behívó Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását kezdeményezők között találjuk. Időben kapcsolt. Sőt, a megtorlások egyik főszereplője, hangadója lett, ő felügyelte Nagy Imre és mártírtársainak perét, s a parlamentben maga jelentette be a kivégzésüket is, amit a „nép jogos elégtételének, az ellenforradalom méltó megbosszulásának” nevezett. Nem túlzás, hogy a kommunista diktatúra egyik legbefolyásosabb és hűségesebb támasza volt.

Érdekesség, hogy később magyar részről ő írta alá a Barátság 1. kőolajvezeték szerződését. Csak a nyolcvanas évektől kezdett kiszorulni a hatalomból, 1989-ben vonult vissza a politikától, majd a Horn-kormány idején, 1994-ben hunyt el.

Jószomszédi viszony

Visszatérve a villára: az objektum közvetlenül szomszédos volt Kádár János villájának hátsó telkével, olyannyira, hogy a pártfőtitkár és Apró gyakran beszélgettek a telek határa mellett sétálva is. Az 1960-as években a bauxitbetonból épült és egyébként is leromlott állagú házat szinte teljesen szét kellett verni, falába új teherhordó betonoszlopokat építettek és a tetőtérben két szoba lett kialakítva – olvasható a már idézett tanulmányban. Az anekdoták szerint ugyanakkor a nyílászárói (akkor még) eredetiek maradtak, mivel a festő és mázoló végzettségű Apró ezeket kétévente a kormányőrökkel leszedette és saját kezűleg ápolta lenolajjal, gittel és festékkel.

A környékre egyébként hivatalosan Apró feleségének állandó arc- és homloküreggyulladása miatt költöztek, orvosi javaslatra utalták ki számukra a pazar ingatlant. Az 1960-as években a tetőtérben kétszobás különálló lakrészt alakítottak ki. „Az épület 1992-ben a II. kerületi Önkormányzat tulajdonába ment át, 1995 februárjában viszont eladták korábbi bérlőiknek, az Apró-család tagjainak, illetve a vérbíró özvegyének, Jahner-Bakos Mihálynénak – a kor gyakorlatának megfelelően áron alul: a kevesebb mint 9 millió forintért vett 159 négyzetméteres lakás tulajdonjogát nem sokkal később a Fittelina Kft. szerezte meg kétszer annyiért.”

Ugyanakkor az Apró-családnak (egész pontosan az akkor huszonéves Dobrev Klárának) elég volt a lakásért a vételár tíz százalékát kifizetnie, a maradékra huszonöt éves kölcsönt vehettek fel. Nem példa nélküli, ám mégis kivételes konstrukció volt ez. Később a családi vállalkozásként működő Fittelina Kft. több tíz millió forintért át is építette az ingatlant, ekkor fejeződött be a tetőtér átépítése, készült el az uszoda, a szolárium, a szauna, valamint az utcafront terméskő fala és a belső lift.

A Magyar Nemzet a kétezres években derítette ki, hogy a hivatalosan a villát tulajdonló családi vállalkozás évi 2,6 millió forintot költségként tudott leírni, csökkentve ezzel a társasági adóját, úgy, hogy alighanem saját tulajdonosainak adta bérbe a lakást. Ráadásul Gyurcsányék cége a felújítások után 10 millió forintnyi áfát is visszaigényelhetett, amit magánszemélyként nyilván nem tehettek volna meg.

Apró, Apró és Dobrev

A Jahner-Bakos-féle lakást a rendszerváltozás utáni évtizedben is komoly befolyással bíró Apró Piroska, Apró Antal lánya, Horn Gyula miniszterelnök kabinetfőnöke vehette meg, aki 1970-ben került a Külkereskedelmi Minisztériumhoz, majd Bulgáriába ment, ahol a kereskedelmi kirendeltség titkára lett. Később a Videoton külkereskedelmi vállalatánál, majd újra Szófiában dolgozott, immár vezető pozícióban. Itt ismerhette meg későbbi férjét, Petar Dobrevet, a bolgár kommunista titkosszolgálat egyik vezetőjének fiát. Dobrev Klára apját.

Apró Piroska a rendszerváltozást követően a Magyar Hitelbank Rt. igazgatótanácsának elnöke lett, majd számos fontos pozíciót töltött be – a legfelsőbb, politikai kapcsolatokkal is rendelkező üzleti elithez tartozott.

Az épületben lakott természetesen a baloldali politikában hamara elmerülő Dobrev Klára, Piroska lánya is, aki Gyurcsány Ferenccel kötött házasságot – az ő közös cégük volt többek között a Fittelina. A visszabérlési ügyből komoly botrány kerekedett, ám jogi következménye nem lett a történteknek.

Ami a vészkorszak idején kilakoltatott családot illeti: a Magyar Nemzet 2007-es cikkében megszólaltatta Aladár unokaöccsét, a Svájcban élő Sebestyén Istvánt, aki elmondása szerint gimnazistaként még elmehetett vendégségbe nagybátyja egykori otthonába: akkor már az Apró família lakta a villát, és Sebestyén István éppen Apró Piroskával járt egy osztályba. István felidézte, a háború után a család fellélegzett, nekiláttak a ház renoválásának. Nagybátyja sokszor dohogott: mire befejezték a munkát, el is vették tőlük a házat. A Szent István körút 24. alatt kiutalt társbérletben kezdetben három családnak kellett együtt élnie, a villa elvesztését egyikük sem tudta kiheverni: egy életre szóló traumát jelentett.

„Ez a történet nem a pénzről, hanem a morálról szól”

A kiürített régi lakásuk érdekes módon egy darabig üresen állt, majd varrodát hoztak létre benne. Sebestyén István emlékei szerint vagy húsz fiatalasszony dolgozott ott – ezt onnan tudja, hogy az ő családjuk is a környéken lakott, és a villa közvetlen szomszédságában lévő Fajd utcai óvodába járt. A varrodát egy-másfél év múlva felszámolták, a ház ismét üres maradt, de nem sokáig - érkezett az Apró-család, aztán 1996-ban a beházasodó lelkes üzletember, a későbbi kormányfő Gyurcsány Ferenc.

Klára és Ferenc 1994-ben ismerkedtek meg a balatonőszödi kormányüdülőben. Nemsokára a második feleségét Apró Antal unokájának kedvéért elhagyó jelenlegi DK-elnök már a Rózsadombról járhatott dolgozni.

Sebestyén István az idézett riportban azt mondta: ez a történet nem egyedi, de nem a pénzről, hanem a morálról, az állam elmulasztott felelősségvállalásáról és az elmaradt igazságtételről szól.

Címlapfotó: Ripost.hu

Gyomorbaj? Sietve hágta át a létező összes szabályt a 10-es út fenegyereke
A sofőr ámokfutását egy fedélzeti kamera rögzítette.
Meghan Markle-nek megtiltották, hogy szakemberhez forduljon
Korábban sokkolta a közvéleményt, mikor öngyilkos gondolatairól beszélt, most elmondta, miért tette. 
Különös fotók készültek a Mecsekben, több méteresre nőttek az óriási árnyak
A látvány leírhatatlan.
Börtönre ítélték Lagzi Lajcsit
Nem ússza meg a börtönt Galambos Lajos! Az ország trombitása hét éven át bizonygatta az igazát, de hiába. A zenész m...
Rekordot dönt Demjén Ferenc
Rekordot dönt a 75 éves rocklegenda! Demjén Ferenc az egyetlen olyan magyar előadó, aki huszonötödszörre tölti meg a...
Kelet felé távolodik a csapadékrendszer
időjárás-jelentés, 2022. december 9., péntek
A Queen halhatatlan
A Queen együttes feledhetetlen zenéje egyben bizonyíték arra, hogy tényleg van, ami örök. Főleg, hogyha az annyira j...
Karácsonyi segítség
Megannyi csodaszép kosztüm, zakó, nadrág, szoknya és cipő, amelyek az Xmas Charity Sale jótékonysági vásáron cserélt...
Tények teljes adás, 2022. december 9., péntek
FRONTÁLIS - Szörnyethalt egy 32 éves férfi, miután összeütközött egy másik sofőrrel Újpesten, majd egy házfalnak is ...
Csoda történt!
Egy pillanat alatt változott meg Pataky Attila élete néhány évvel ezelőtt. Akkor az egyik leghalálosabb kórral, vast...
Így hazudozik a brüsszeli korrupciós botrányról a 444 és a 24
Kialakult a Virtuózok V4+ nemzetközi döntős mezőnye
A rendőrség eltűntként keresi a gyönyörű magyar kislányt, a szülei szerint elrabolták
Sokkal drágább és sokkal rosszabb a tervezettnél: így rontották el Karácsonyék a Blaha felújítását
Meghalt egy amerikai újságíró az argentin-holland meccsen