Súlyos bűncselekményeket követhettek el Karácsonyék a 2019-es kampányban

Súlyos bűncselekmények gyanúját vetik fel azok a pénzmozgások, banki tranzakciók és jegyzőkönyvek, amelyek bemutatásával a Magyar Nemzet feltárta, hogy 2019-ben külföldi pénzből finanszírozták Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampányát. Ifj. Lomnici Zoltán szerint amennyiben a cikkben leírtak bizonyítást nyernek, úgy a pénzt előteremtő Bakony Rental Kft. ügyvezetője hűtlen kezelés és sikkasztás miatt felelhet. A cég vezetése, illetve Perjés Gábor, a kampányt támogató egyesület vezetője is érintettek lehetnek pénzmosás és költségvetési csalás elkövetésében. A főpolgármestert akkor terheli büntetőjogi felelősség, ha tudott a finanszírozási folyamatról, illetve annak esetleges bűnös voltáról.

Több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is felveti Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampányának külföldi finanszírozása, illetve annak gyakorlati megvalósítása – reagált a Magyar Nemzet megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán.

Az alkotmányjogász szerint többek között pénzmosás, hamis magánokirat felhasználása, költségvetési csalás, sikkasztás és a választás rendje elleni bűncselekmény is megvalósulhatott a Magyar Nemzetben feltárt 2019-es pénzmozgások, banki tranzakciók és adománygyűjtésről szóló jegyzőkönyvek kapcsán.


Külföldről jött a pénz

A lap korábban részletes tényfeltáró cikkben mutatta be, hogy egy gépjárművek bérbeadásával foglalkozó cégen keresztül érkezett, mégpedig külföldről az a tekintélyes összeg, amellyel Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampányát finanszírozták 2019-ben. Mindez a szerkesztőséghez feltehetően a főpolgármester közvetlen bizalmi köréből kiszivárogtatott dokumentumcsomag eddig feldolgozott részéből derült ki.

Arról is beszámolt a Magyar Nemzet, hogy a kampányt a Mindenki Budapestért Egyesület (Mibu) bonyolította le, ez a szervezet állta a költségeket, forrásokhoz pedig kísértetiesen hasonló módon jutott, mint a szintén Karácsony nevével fémjelzett 99 Mozgalom a 2021-es baloldali előválasztási kampányban.


Tordai és Perjés a két kulcsfigura

A kulcsfigura itt is Tordai Csaba volt, aki Karácsony Gergely jó barátja és jelenleg jogi főtanácsadója a Városházán. Tordai régi baloldali káder, hiszen a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára volt Gyurcsány Ferenc, majd Bajnai Gordon kormányzása idején. A már említett autókölcsönző cég, név szerint a Bakony Rental Kft. ügyvezető-tulajdonosa nem más, mint Tordai élettársa, Mravik Zsolt, aki szintén felbukkant az elmúlt években Karácsony Gergely környezetében.

A lap korábbi cikkében cégadatok, jegyzőkönvek és bankszámla-kivonatok bemutatásával tárták fel, hogy milyen módon érkezett az autókölcsönző céghez egy rejtélyes külföldi tanácsadói szerződés címén 112 millió forint, majd abból 75 milliót egy, a Városházán dolgozó közvetítőn keresztül Mravik készpénzben továbbított Perjés Gáborhoz, a Mibu vezetőjéhez.

Perjés pedig az egyesület bankszámlájára több részletben befizetett alkalmanként tízmillió forintot meg nem haladó összegeket. Ezeknek a pénzeknek a „lepapírozását” szolgálhatták azok a – a cikkben szintén bemutatott – jegyzőkönyvek, amelyek a Mibu állítólagos adománygyűjtő dobozainak felnyitásáról készültek.


Gyanús külföldi tanácsadói megbízás

Mindezekről kérdezte a Magyar Nemzet ifj. Lomnici Zoltánt, aki már a Bakony Rental Kft. külföldi megbízásával kapcsolatban is felvetett jogi aggályokat.


Költségvetési csalás, hamis magánokirat

– Általánosságban ilyen esetekben a tanácsadói szerződés és a teljesítési igazolások tartalma vizsgálandó. Ha e kettő tartalma nincs összhangban, esetleg nem áll rendelkezésre a teljesítést alátámasztó okirat, az felvetheti annak a gyanúját, hogy nem volt valós teljesítés a pénzmozgás mögött, bűncselekmény történhetett. Ez további, az adózással kapcsolatos problémákat is generálhat, hiszen adott esetben olyan „költség-bevétel” elszámolására került sor, amely mögött szolgáltatás/tevékenység valójában nem volt – fejtette ki a szakértő.

Hozzáfűzte, a büntető törvénykönyv ide vonatkozó passzusa szerint aki költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

– Amennyiben a pénzmozgás elfedésére valótlan magánokiratot használtak fel, hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt kell felelniük – jegyezte meg. Arra is kitért, hogy ha a külföldi cég által kifizetett 112 millió forint esetleg bűncselekményből származott, úgy felvetődhet továbbá a pénzmosás gyanúja.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Pénzmosás

Arról is kérdezték a jogászt, hogy szabályszerűnek tekinthető-e a Perjésnek készpénzben átadott 75 millió forint. Erről ifj. Lomnici Zoltán úgy vélekedett, hogy vizsgálni kell a pénz átadásának a jogcímét, azt, hogy volt-e a pénzmozgás mögött olyan teljesítés (például szolgáltatás), amely – legalább látszólag – a jelzett összeg kifizetésének alapjául szolgált.

Amennyiben nem volt szerződés, vagy az abban foglaltak valós teljesítése nem igazolható, akkor itt is felvetődik a hamis magánokirat felhasználása vagy a pénzmosás bűncselekményeinek esetleges gyanúja. Sőt a Bakony Rental Kft. vonatkozásában is történhetett törvénysértés, ugyanis ha valós teljesítés nélkül fizetett ki 75 millió forintot az ügyvezető, akkor felvetődhet a sikkasztás és a hűtlen kezelés elkövetése is.

Az, hogy Perjés Gábor több alkalommal tízmillió forintot nem meghaladó összegeket befizetett a Mibu bankszámlájára, szintén jogi aggályokat vet fel. A jogász szerint az említett cselekmények felvethetik a pénzmosás bűncselekmény gyanúját. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az érintettek tudtak arról, hogy a külföldi eredetű pénz büntetendő cselekményből származott, és ezen vagyon eredetét elfedték vagy elleplezték, azzal is pénzmosást követhettek el.


Fiktív szerződés, hűtlen kezelés

Az egységes felsőbírósági gyakorlat szerint pedig nem költségvetési csalás, hanem hűtlen kezelés valósul meg, ha az idegen vagyon kezelésével megbízott személy a társaság vagyonából fiktív szerződések alapján teljesít kifizetést abból a célból, hogy a pénz – további fiktív szerződések láncolatán keresztül – végül támogatásként az érdekkörébe tartozó szervezethez jusson, az így kifizetett összeget pedig később a társaságot terhelő közteherből leírja.


Hamis magánokirat felhasználása

A Mibu egyesület úgynevezett adománygyűjtő ládáinak felnyitásáról készült, és a Magyar Nemzet szombati cikkében szintén bemutatott jegyzőkönyvek kapcsán ifj. Lomnici Zoltán azt mondta: ezek szolgálhattak az egyesület számlájára az érintettek által készpénzben befizetett összegek eredetének elfedésére, ez az alvilágban „bevett gyakorlat”.

A jegyzőkönyvek hiányossága jogsértésre utalhat, mivel az ilyen jellegű dokumentumok hiányos mivolta a pénz eredetének és céljának elfedését szolgálja. Amennyiben így történt, akkor megvalósulhatott a hamis magánokirat felhasználása, illetve megvalósulhatott még költségvetési csalás vagy akár pénzmosás is.

– A cikkünkben feltárt kampányfinanszírozási gyakorlat a jelenleg hatályos törvények szerint már egyértelműen bűncselekmény lenne – hívta fel a figyelmet a szakember.

A júniusi önkormányzati választáson jelöltet állító bármilyen egyesületnek, pártnak vagy egyéb szervezetnek is meg kell felelnie a pártokra vonatkozó szabályozásnak, vagyis csak magyar természetes személyektől fogadhatnak el anyagi vagy egyéb támogatást a kampányok és a választási jelölő szervezetek finanszírozására vonatkozó szabályok módosítása nyomán. Tehát a 2019-ben történtek ma a választói akarat tiltott befolyásolására vonatkozó Btk. passzusba ütköznének és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendők.


Nyomozás indulhat az ügyben

Az öt évvel ezelőtti cselekmények jogi konzekvenciáiról a jogász elmondta: egyrészt büntetőeljárás, nyomozás indulhat a külföldi cég által kifizetett pénz eredetének feltárása érdekében. A büntetőeljárásban vizsgálható a Bakony Rental Kft. által kifizetett 75 millió forint alapjául szolgáló teljesítés valós, vagy esetleges fiktív volta is.

A szóban forgó strómangyanús önkormányzati képviselő esetében vizsgálható a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény esetleges megvalósulása is.

A cikkben feltártak sérthetik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 124. § (1a) bekezdését, ugyanis a törvény szerint a jelölt bejelentésekor a jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatása céljából külföldi támogatást vagy ebből származó vagyonelemet az adott választás vonatkozásában nem használ fel.


A hitelesség és a baloldal

Ifj. Lomnici Zoltán megjegyezte, az ügy elsődleges politikai kockázata, hogy a baloldal hitelessége tovább romlik, és világossá válik a nagyközönség előtt, hogy a baloldal nem szavazókat megnyerve, hanem külföldi forrásokkal és különböző bűncselekmény-gyanús ügyletekkel próbál meg választásokat nyerni.


Miről tudott Karácsony?

Összegezve elmondta: amennyiben a fent leírtak bizonyítást nyernek, úgy a kft. ügyvezetője hűtlen kezelés és sikkasztás miatt felelhet, a cég vezetése és Perjés is érintettek lehetnek pénzmosás és költségvetési csalás elkövetésében.

A főpolgármestert akkor terheli büntetőjogi felelősség, ha a feltett kérdésekben részletezett folyamatról, illetve azoknak az esetleges bűnös voltáról tudott. Ebben az esetben a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja vetődhet fel.

Hangsúlyozta: lényeges körülmény, hogy a büntetés kiszabása körében gyakorlatilag azonos megítélés alá esik a tettes, a közvetett tettes és a társtettes, valamint a felbujtó és a bűnsegéd cselekménye.

2024. május 13. 13:47
Iránban Mohamad Mokbert nevezték ki ideiglenes elnökké, ötnapos nemzeti gyászt rendeltek el
Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah hétfőn jóváhagyta Mohamad Mokbar első alelnök idei...
Egyre jobban van Robert Fico, már kommunikál
A szlovák kormányfő már nincsen életveszélyben, de egyelőre a kórházban marad – közölte az intézmény.
Most érkezett: Döntött a bíróság Fico merénylőjéről
Az ítélet nem jogerős.
Anyamedve jelent meg a csíksomlyói búcsú helyszínén, a vadászok azonnal intézkedtek
A Nagysomlyó-hegynél tűnt fel a veszedelmes vad.
Napi tény: Ezért ajánlott a napszemüveg egész évben
Nem szabad félvállról venni, hiszen komoly betegségeket előzhetünk meg. 
Kőgazdag vagyok, és?
A pénz nem boldogít.. a mondat, ami már szinte szállóigévé vált a világon és az emberek többsége így is gondolja. Ki...
Mégis hogy zuhanhattak így le?
Szerencsétlen baleset vagy előre kitervelt bűntény? Lezuhant egy helikopterrel az iráni elnök és a teljes delegációj...
Vigyázz, letarolod a hajót!
Ugyanoda emelték ki a verőcei halálos hajóbalesetben összetört csónak maradványait, ahová a szinte napra pontosan öt...
Ki miatt kellett meghalniuk?
Borzalmas tragédia, ezekben a percekben is nagy erővel keresik az eltűnteket a Dunán. Szombat éjjel letarolt egy szá...
Menczer Tamás: Magyar Péter ugyanazon a szinten van mint Jakab Péter
"Ismerjük az ilyen figurákat, le kell győzni, legyőztük eddig is" - mondta hétfőn közzétett videójában Menczer Tamás...

Halálos baleset történt a 4-es főúton Újfehértónál
Halálos baleset történt a 4-es főúton Újfehértónál
A baleset helyszínén teljes útlezárás van érvényben - írták a police.hu oldalon
Karambol a 4-es főúton Nyíregyházánál - Teljes útzár!
A 262-es és 263-as kilométer között teljes szélességében lezárták a főutat.
Karambol a 4-es főúton Nyíregyházánál - Teljes útzár!
A 262-es és 263-as kilométer között teljes szélességében lezárták a főutat.
Halálos baleset történt a 85-ösön, a szomszédos vármegyében
20:34 - A sofőr meghalt
Felborult egy autó a 84-esen főúton
A tetejére borult egy személyautó a 84-es főút 95-ös kilométerénél, Lövő térségében. A balesethez a sopronkövesdi hivatásos és a völcseji önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik rögzítették, majd áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte péntek este a katasztrófavédelem.
Felborult egy autó a 84-esen, Lövőnél
A tetejére borult egy személyautó a 84-es főút 95-ös kilométerénél, Lövő térségében. A balesethez a sopronkövesdi hivatásos és a völcseji önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik rögzítették, majd áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - közölte péntek este a katasztrófavédelem.
Kamion és kisteherautó ütközött össze az 5-ösön, Lajosmizsénél
A 66-os és 65-ös kilométer között félpályán halad a forgalom.
Karambol a kórház közelében Nyíregyházán
Két személygépkocsi ütközött össze a Szent István utcán Nyíregyházán péntek délután. A vétlen autóból egy sérültet kórházba szállítottak. A baleset okát a rendőrség vizsgálja.
Baleset történt a 4-es főúton Kőlaposnál
Egy személy megsérült abban ráfutásos balesetben, ami pénteken délután történt a 4-es főúton Kőlapos közelében. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Kerékpározás közben telefonált egy nő Egerben, súlyos baleset lett a vége
Az ügyészség vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.
Baleset történt Zalaegerszegen
Baleset történt Zalaegerszegen a Hock János utca 92-nél péntek délután 4 óra tájt. A helyszíni szemle időtartama 1 órát vesz igénybe. Torlódás és lezárás nincs a helyszínen, de mindenki körültekintően vezessen. 

Csókolózós képpel tudatták: fiatal üzletemberbe szerelmes Gáspár Virág
Csókolózós képpel tudatták: fiatal üzletemberbe szerelmes Gáspár Virág
Szerelmükről adtak bizonyítékot.
Most jött: halálos horrorbaleset történt az M3-ason - helyszíni fotók
Halálos baleset történt kora este az M3 autópálya Budapest felé vezető oldalának 31-es kilométerszelvényében. A rendőrség beszámolója szerint egy 43 éves ukrán sofőr kocsijával hátulról nekiütközött az előtte forgalmi okból lassító 33 éves mogyoródi férfi által vezetett teherautónak, amiben egy 51 éves férfi is utazott.
Most jött: halálos horrorbaleset történt az M3-ason - helyszíni fotók
Halálos baleset történt kora este az M3 autópálya Budapest felé vezető oldalának 31-es kilométerszelvényében. A rendőrség beszámolója szerint egy 43 éves ukrán sofőr kocsijával hátulról nekiütközött az előtte forgalmi okból lassító 33 éves mogyoródi férfi által vezetett teherautónak, amiben egy 51 éves férfi is utazott.
Most derült ki: június óta rákkal küzd a képernyőről eltűnt műsorvezető
Nagyon népszerű arca volt a híradónak.
Baleset történt a 85-ös főúton: a sofőr a helyszínen életét vesztette
A helyszínen életét vesztette a sofőr.
Baleset a Paksi Atomerőműnél: többen is megsérültek!
A rendőrség adott tájékoztatást a történtekről.
Kiderült a titok az Aldi pénztárosairól - ez minden egyes vásárlót érint!
Ez segít alacsonyan tartani az árakat.
Krausz Gábor fotóját máris egy társkeresőn látták viszont
A sztárt egy társkeresőn találták meg.
"41 éves vagyok, és hozzámentem a legjobb barátom iskolás fiához – ő 16 éves"
Legjobb barátja fiához ment feleségül egy 41 éves nő és állítja, ez legális.
Még csak 15 éves, de meseszép: Jázmin lehet Palvin Barbi utódja
Kifutóról álmodik.